Skip to main content
Category

NKI

Nöjd-Kund-Index (NKI) beräknas som ett viktat medelvärde av tre olika frågor:

  • upplevd nöjdhet totalt
  • nöjdhet i förhållande till förväntningar
  • nöjdhet i förhållande till ideal

Målet med NKI är inte att maximera nyckeltalet/nöjdheten utan att optimera den.