Skip to main content

VAD VI GÖR

Nya kundperspektiv till din verksamhet

Fatta rätt beslut baserade på tillförlitlig kunddata. Kundperspektivet ger dig fördjupade insikter om din verksamhet och möjlighet att utveckla affären utifrån kundens behov. Med rätt data kan du prioritera och använda dina resurser optimalt.

Prata med oss
Du har insett värdet av att mäta kundupplevelsen i form av en KPI, till exempel genom NPS, för att kunna jämföra mot konkurrenter och branschens riktmärken.
Du vill arbeta kundorienterat och har satt upp ett CX-program, där du utöver att se kundens betyg vill förstå och kategorisera orsaken till svaren.
Du har förstått vikten av kvalitet i kundanalysen för att kunna fatta rätt beslut och fokuserar, genom matematiska metoder, på att skapa förståelse för orsak och verkan i dina kundmätningar.
Du arbetar systematiskt och kontinuerligt med kundupplevelsen, och arbetar utifrån skräddarsydda kundanalyser baserade på avancerade analysmodeller.
Du arbetar kundfokuserat över hela organisationen, där företagsledningen förstår värdet av kundupplevelsen och dess koppling till finansiell framgång.
Lär dig mer

Genom att analysera hur kunderna betedde sig igår kan vi använda data för att förutspå hur de kommer att bete sig imorgon.

Peter Eriksson, vd CFI Group Nordic