Skip to main content

Vi är CFI Group

Sedan grundandet 1991 har vi arbetat för att utveckla våra kunders immateriella tillgångar i form av kunder, medarbetare och varumärke. Med en stark bas i forskningsvärlden levererar vi beslutsunderlag och rådgivning som löser konkreta affärsproblem.

På CFI har vi en gemensam vilja och strävan att bidra till våra kunders framgång.

Claes Fornell - världsledande inom kundnöjdhet
På CFI har vi viljan att hjälpa våra kunder att bli mer kundorienterade.
CFI Group bedriver verksamhet på fyra kontinenter.