Skip to main content

Är du intresserad av att se över ditt kundnöjdhetsarbete men osäker på vad du kommer att kunna göra med resultatet från en research review? Det kan verka så väl överväldigande och lite otäckt att granska det arbete som görs.

Oavsett om du har en helt ny undersökning eller en undersökning som rullat på i flera år finns det vinster i att säkerställa att processen är uppsatt på det mest effektiva sättet. Den största risken med redan uppsatta kundundersökningar är att de inte ger de svar du tror att den ger eller de svar du behöver.

Som kundnöjdhetsexperter och med en bas inom forskningen så är vi trygga i att de insikter vi genererar i en research review kommer att göra skillnad för din verksamhet. Vi har hjälpt kunder att optimera sin kundnöjdhet i över 30 år. Genom att belysa vad som fungerar bra och vad som kan förbättras vill ge dig de bästa förutsättningarna för att förstå dina kunder bättre.

Det viktiga att komma ihåg är att en research review syftar till att förbättra och förenkla ditt arbete i längden. Det syftar till att du ska känna dig tryggare i ditt arbete med kundnöjdhetsmätningar och att du får ut den data och de insikter du behöver för att optimera kundnöjdheten för ökad tillväxt.

Direkta åtgärder efter en research review

Det är klart att vad du kan göra direkt efter en genomförd research review till stor del beror på vad som framkommit under tiden. Men det du kan vara säker på är att du kommer att få en bättre process framåt och har säkerställt att du mäter rätt sak, på rätt sätt, i rätt tid.

De vanligaste åtgärderna som kan göras i direkt anslutning till en genomförd research review handlar om:

Direkta justeringar i enkäten

Den absolut viktigaste insikten som fås ur en research review är om du mäter det du tror att du mäter. Med små justeringar kan den röda tråden förtydligas och du kan få ut ännu mer från den data som du samlar in.

En tydliggjord röd tråd kommer bidra till att du tydligare kan koppla datan och dina insikter till verksamhetens affärsmål, samtidigt som det bidrar till en bättre upplevelse av enkäten.

Direkta ändringar i datainsamlingsprocessen

Använder du den mest tids- och kostnadseffektiva datainsamlingsprocessen idag? Ofta finns det små ändringar att göra kopplat till datainsamlingen som gör det möjligt att effektivisera och optimera.

Genom att säkerställa att ni använder er av den bäst lämpade insamlingsprocessen kan du vara trygg i att ni har ett underlag som berättar det ni behöver veta, och att ni samlat in data från rätt personer på rätt sätt i rätt tid.

Vässad process

Förbättringsinitiativ tar i regel tid, men de behöver börja någonstans. Med hjälp av de insikter du har fått från din research review kan du göra de första förändringarna för en vässad process.

Även med små medel och förändringar kommer du kunna se att din process effektiviseras och säkerställer att du mäter rätt sak, på rätt sätt och i rätt tid.

Ökat fokus i organisationen

Efter en genomförd research review kommer organisationen ha en ökad förståelse kring vikten av det kundfokuserade arbetet och hur varje del samspelar. Du kommer själv kunna se och känna av det ökade engagemanget.

Så passa på att rida på vågen när du har ett positivt momentum för att säkerställa ett kundfokuserat arbete även framåt.

Handlingsplan för framtida förbättringar

Den kanske största vinsten du får av en genomförd research review och som du kan arbeta med på en gång är att det ger dig en handlingsplan för hur du ska göra ett ännu bättre arbete framåt.

Det kan handla om att nya typer av kundsegment har utkristalliserats, som du kan få en ökad förståelse för. Det kan även handla om möjligheter till förändringar i analysmetodiken, för att du ska kunna dra ännu bättre slutsatser ur din data.

Du får insikter för mer effektivt kundnöjdhetsarbete

En research review kommer framför allt att ge dig nya insikter och en karta kring hur du ska arbeta mer effektivt med kundnöjdhet. Ett arbete som kommer att leda till optimerad kundnöjdhet som kommer att bidra till din verksamhets tillväxt.

Vår målsättning är inte att du ska ha piffat upp din undersökning med nya delar. Utan att den mätning som görs sker på bästa möjliga sätt, där du mäter rätt sak i rätt tid. Du ska även ha fått en större förståelse för vad du mäter och hur du ska tolka mätningens resultat. Så att du kan vara trygg med att du har korrekta underlag för dina framtida beslut, och att du mäter rätt sak, på rätt sätt i rätt tid. Där dina insikter bidrar till att optimera kundnöjdheten för ökad tillväxt.

Vi hjälper dig gärna att få en större förståelse för dina kunder och dina mätningar.

Om Research Review

Att se över sitt befintliga kundnöjdhetsarbete i form av en Research Review är en investering för att säkerställa att du fattar kloka beslut som optimerar kundnöjdhet och ger ökad tillväxt. En research review kan göras på egen hand eller med en utomstående expert. Lär dig mer om vinsterna av att ta in en utomstående expert när du ser över ditt kundnöjdhetsarbete.