Skip to main content

Idag är det relativt vanligt att tillfråga externa experter för att få en ”second opinion”. Detta sker inom allt från läkarutlåtande, rekryteringar till inköp av produkter. Som människor vill vi känna oss trygga i att de beslut vi tar är fattade på rätt grunder och att vi har fått all fakta på bordet för att fatta välinformerade beslut. På samma sätt ska du se på en research review.

Så det enkla svaret är ja – research review är för dig. Och det är särskilt för dig som vill känna dig trygg i att din kundnöjdhetsmätning mäter rätt saker. Så att du får korrekta underlag för framtida beslut där de insatser du implementerar möter rätt behov, gör skillnad och bidrar till tillväxt.

CFI Group har arbetat med kundnöjdhetsmätningar i över 30 år, och har vår bas inom forskningsvärlden genom vår grundare Claes Fornell. Med forskningen som grund och med nära kontakt med våra kunder så fortsätter vi att utveckla våra analysmetoder för att säkerställa att våra analyser tar hänsyn till förändrade kundbeteenden och kundförväntningar.

Oavsett om du har arbetat länge med kundnöjdhetsundersökningar eller inte, så är det alltid klokt att se över sitt arbete och sina processer. En kundnöjdhetsundersökning gjord på rätt sätt ger dig tillförlitliga data om dina kunders uppfattning och förväntningar. Data som kan bidra till att ta kloka affärsbeslut som bidrar till ökad tillväxt och kundnöjdhet.

För dig inom fastighet, retail, bank, finans och telekom

För dig som tillväxtbolag eller inom en mättad marknad

För dig inom övriga branscher

En önskan och drivkraft att jobba kunddrivet är allt som krävs av dig

Att förstå sina kunder bättre är idag en förutsättning för ökad tillväxt. Dagens kunder är ombytliga, vilket visar på vikten av att regelbundet ta reda på vad kunderna tycker. Men för att förstå sina kunder krävs det att du vet vad du frågar, varför du frågar det du frågar och att du har en process för att utvärdera och analysera svaren.

Så att du vill förstå dina kunders drivkrafter är första steget för att komma vidare med ert kundnöjdhetsarbete. Nästa steg är att se över hur ni ska ta reda på kundens uppfattning och drivkrafter. Eftersom detta kan göras på ett flertal vis är det enkelt att gå vilse bland alla alternativ. Kanske har ni redan en process uppsatt men är osäkra på om den verkligen ger er de svar ni behöver. Eller om det är något ni har missat i den uppsättning ni har.

Med en extern part får ni nya ögon på ert arbete, och ett expertutlåtande som syftar till att förbättra ert arbete. Tack vare vår långa erfarenhet av kundnöjdhetsmätningar och vår vetenskapliga grund kan ni vara trygga med att ni framåt kommer att göra rätt sak, i rätt ordning, på rätt sätt.

Vi är störst inom fastighet, retail, bank, finans och telekom

Historiskt sett har vi haft en stark kundbas inom verksamhetsområdena; fastighet, retail, bank, finans och telekom. Det innebär att vi har goda kunskaper om best practices, och hur såväl branscher som kunder fungerar. Det gör att vi har en kort startsträcka och på ett effektivt sätt kan bidra med stöd och insikter för att förbättra ditt arbete.

Tack vare vår djupa kunskap om de olika branscherna och de utmaningar som finns inom dem, kan du vara säker på att få rekommendationer och insikter som kommer att göra skillnad.

Störst nytta för dig inom en mättad marknad eller är tillväxtbolag

När du behöver locka över kunder från befintliga aktörer och där kundbehoven är beständiga, som på en mättad marknad, är det särskilt viktigt att förstå sina kunder och att säkerställa att ni får rätt insikter för att utveckla ert arbete. Genom att se över hur ni tar reda på vad era kunder tycker säkerställer ni att ni får korrekt underlag för era beslut. Något som är vitalt för att kunna göra de satsningar och investeringar som krävs för att nå tillväxt.

Som tillväxtbolag eller verksam på en mättad marknad idag kan det vara svårt att veta vilka satsningar som gör mest nytta på så väl lång som kort sikt. Det kräver att du har tillförlitliga data att agera på, och att du kan vara säker på att den data du har tillgång till ger svar på de frågor som är viktiga för dig.

Inom en annan bransch?

Kul! Vi har kanske inte lika lång erfarenhet av övriga branscher men det betyder inte att vi inte kan göra skillnad för dig och din verksamhet. Utan vi ser en stor nytta i att omvandla de lärdomar vi gjort i andra branscher och applicera dem i nya sammanhang. Vår grund ligger i det vetenskapliga, och den grunden är densamma oavsett vilken bransch du befinner dig i.

En research review minskar risken att göra fel

En stor risk med att inte utvärdera ens arbete med kundnöjdhetsmätningar är risken att ni fastnar i gamla hjulspår. Kunders beteenden och förväntningar ändrats drastiskt de senaste åren, något som behöver tas i beaktning i analys av data. Att förstå kundens beteende, de svängningar som sker och de drivkrafter som ligger bakom är en viktig del att ha kunskap om i analysen av ert resultat.

Den största risken med att inte utvärdera er kundmätning är att den inte mäter det ni tror att den mäter. En felaktigt uppsatt mätning kan medföra att de insikter du får av mätningen är inkorrekta och baserade på felaktiga data. Vilket ökar risken för felaktiga beslut som kan visa sig kostsamma, och inte generera den tillväxt du förväntat dig. En risk som kan vara svår att komma till rätta med i efterhand, men som kan korrigeras om det finns medvetenhet om det.

Säkerställ att ni gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt tid

Oavsett om ni vill arbeta med era kundnöjdhetsundersökningar på egen hand eller ta in extern hjälp framöver så kan vi bidra med kloka insikter. Vi blir en samarbetspartner som säkerställer att ni får en bra grund att fortsätta ert arbete på. Utöver att få ett kvitto på att ni genomför era kundmätningar på ett effektivt sätt får ni ny kunskap och insikter som bidrar till er fortsatta framgång.

Att säkerställa att ni gör rätt sak, på rätt sätt, och i rätt tid kommer leda till kloka insikter om er verksamhet och era kunder. Något som kommer att bidra till er ökade tillväxt och högre kundnöjdhet. Att göra rätt från början är den enklaste och effektivaste metoden för att nå era mål. Det är aldrig för sent att göra förändringar i ett redan uppsatt system, men att göra rätt från början kommer leda till effektivare processer och tillförlitliga resultat.

Är du redo att sätta i gång ett effektivt och tillförlitligt kundnöjdhetsarbete, så är vi redo att hjälpa dig.

Om research review

En research review är värdefull att göra oavsett hur många kunder du har eller hur din verksamhet ser ut. Våra metoder och analyser kan appliceras på alla typer av verksamheter, där vår kunskap kan bidra till nya insikter för dig och din verksamhet.

Lär dig mer om nyttan med research review.