Skip to main content

Ökar ert kundfokuserade arbete era intäkter?

Över 30 års erfarenhet kan inte ha fel. Med hjälp av vår modell har mer än 300 företag aktivt arbetat med kundfokus. Ett arbete som har visat sig ge effekt, där varje procent i NKI-ökning gett en aktievärdeökning. Vårt test hjälper dig ta resa på hur långt ni kommit i arbetet med kundnöjdhet och vad ni kan göra för att ta nästa steg.

Du har insett värdet av att mäta kundupplevelsen i form av en KPI, till exempel genom NPS, för att kunna jämföra mot konkurrenter och branschens riktmärken.
Du vill arbeta kundorienterat och har satt upp ett CX-program, där du utöver att se kundens betyg vill förstå och kategorisera orsaken till svaren.
Du har förstått vikten av kvalitet i kundanalysen för att kunna fatta rätt beslut och fokuserar, genom matematiska metoder, på att skapa förståelse för orsak och verkan i dina kundmätningar.
Du arbetar systematiskt och kontinuerligt med kundupplevelsen, och arbetar utifrån skräddarsydda kundanalyser baserade på avancerade analysmodeller.
Du arbetar kundfokuserat över hela organisationen, där företagsledningen förstår värdet av kundupplevelsen och dess koppling till finansiell framgång.