Skip to main content

Öka intäkterna med kundfokuserat arbete

Över 30 års erfarenhet kan inte ha fel. Med hjälp av vår modell har mer än 300 företag aktivt arbetat med kundfokus. Ett arbete som har visat sig ge effekt, där varje procent i NKI-ökning gett en aktievärdeökning.

Du har insett värdet av att mäta kundupplevelsen i form av en KPI, till exempel genom NPS, för att kunna jämföra mot konkurrenter och branschens riktmärken.
Du vill arbeta kundorienterat och har satt upp ett CX-program, där du utöver att se kundens betyg vill förstå och kategorisera orsaken till svaren.
Du har förstått vikten av kvalitet i kundanalysen för att kunna fatta rätt beslut och fokuserar, genom matematiska metoder, på att skapa förståelse för orsak och verkan i dina kundmätningar.
Du arbetar systematiskt och kontinuerligt med kundupplevelsen, och arbetar utifrån skräddarsydda kundanalyser baserade på avancerade analysmodeller.
Du arbetar kundfokuserat över hela organisationen, där företagsledningen förstår värdet av kundupplevelsen och dess koppling till finansiell framgång.
Lyssna till våra kunders erfarenheter
Prata med oss
Kom i kontakt med oss
Kom i kontakt med oss

Genom att analysera hur kunderna betedde sig igår kan vi använda data för att förutspå hur de kommer att bete sig imorgon.

Peter Eriksson, vd CFI Group Nordic