Verksamhetsansvarig
Peter Eriksson, VD
GDPR (Dataskyddsombud)
Johan Sjögren, Utvecklingschef