Skip to main content

Kundinsikterna du behöver för att fatta smartare affärsbeslut

Att förstå dina kunder och möta dem där de är betyder allt. Vårt mål är att hjälpa dig förstå din målgrupp på en djupare nivå för att bygga viktiga, värdefulla och långvariga relationer.

Du har insett värdet av att mäta kundupplevelsen i form av en KPI, till exempel genom NPS, för att kunna jämföra mot konkurrenter och branschens riktmärken.
Du vill arbeta kundorienterat och har satt upp ett CX-program, där du utöver att se kundens betyg vill förstå och kategorisera orsaken till svaren.
Du har förstått vikten av kvalitet i kundanalysen för att kunna fatta rätt beslut och fokuserar, genom matematiska metoder, på att skapa förståelse för orsak och verkan i dina kundmätningar.
Du arbetar systematiskt och kontinuerligt med kundupplevelsen, och arbetar utifrån skräddarsydda kundanalyser baserade på avancerade analysmodeller.
Du arbetar kundfokuserat över hela organisationen, där företagsledningen förstår värdet av kundupplevelsen och dess koppling till finansiell framgång.
Lär dig mer

Sedan vårt samarbete med CFI Group inleddes har vi genom att arbeta kunddrivet kunnat prioritera rätt, både centralt och per besiktningsstation, för att öka kundlojaliteten. Detta har varit en ytterst viktig komponent när vi dubblerade vår marknadsandel på två år och fortsätter växa.

Jan MartinssonVd, Dekra

Som statistiker är jag verkligen imponerad av de metoder och modeller som CFI Group använder sig av i deras ”Customer Asset Management”. Deras tillvägagångssätt är djupt förankrade i den psykometriska forskningen vilket tillsammans med deras kompetens borgar för relevans och tillförlitlighet i analys, resultat, slutsatser och rekommendationer.

Rickard SandbergChef för ’Center for Data Analytics’, Handelshögskolan i Stockholm

CFI Group har hjälpt oss med ett Customer Asset Management-program som kopplar kundupplevelse till ekonomi och låter oss bygga mer lönsamma kundrelationer och sann kundlojalitet.

Darin Koning-AdmiraalManager Customer Experience & Data Quality, Office Depot

Att ha de här handlingsplanerna som vi får ut från undersökningen ger en jättebra stomme i vårt arbetssätt och hjälper oss att hålla riktning på det som faktiskt betyder någonting, både för kunderna och för medarbetarna.
Utan CFI och de här undersökningarna så hade det varit svårare att få till ett strukturerat och bra arbete.

Robin StenbergHR chef, ICA Maxi Gnista

Genom att analysera hur kunderna betedde sig igår kan vi använda data för att förutspå hur de kommer att bete sig imorgon.

Peter Eriksson, vd CFI Group Nordic

CFI Pattern Beige
Claes Fornell - världsledande inom kundnöjdhet