Fastighetsbarometern

En nöjd hyresgäst är en lojal hyresgäst som i högre grad stannar kvar hos sin hyresvärd, även i tuffare tider. Det är därför viktigt att veta vad dina hyresgäster tycker om dig och vad de prioriterar och värdesätter.

Att vara en del av Fastighetsbarometern innebär möjligheten att jämföra sig mot branschen samtidigt som det ger insyn i olika delar av den egna verksamheten.

Redo att höra mer om tjänsten som ger dig fler nöjda kunder?