Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Studien ger svar på hur hyresgästen upplever lokalerna och servicen från fastighetsägaren, hur nöjd hyresgästen är totalt sett samt hur lojal hyresgästen är.

Fastighetsbarometerns NKI-studie (Nöjd-Kund-Index) genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare, vilket möjliggör jämförelse av hur du som fastighetsägare ligger till jämfört med branschsnittet på olika områden. Fastighetsbarometerns NKI-studie visar hur resurser bör allokeras för att öka hyresgästens nöjdhet, samt inom vilka områden besparingar eventuellt bör göras. Med hjälp av CFI Groups patenterade analysmetod beräknas de bakomliggande faktorerna till en ökad kundnöjdhet och hur dessa påverkar hyresgästernas framtida beteenden.Genom att veta hur bolaget ligger till i jämförelse med branschen och samtidigt veta vilka områden bolaget och förvaltningen ska prioritera hjälper Fastighetsbarometern bolaget att optimera sitt kundvårdsarbete.

Resultatet från årets branschstudie presenteras i oktober under den årliga NKI-lunchen. Håll utkik efter mer information i CFI Groups eventkalender.

För mer information och intresseanmälan kontakta Peter Eriksson, vd, tel: 070-522 77 78, e-post: peter.eriksson@cfigroup.se