”Som statistiker är jag verkligen imponerad av de metoder och modeller som CFI Group använder sig av i deras ”Customer Asset Management”. Deras tillvägagångssätt är djupt förankrade i den psykometriska forskningen vilket tillsammans med deras kompetens borgar för relevans och tillförlitlighet i analys, resultat, slutsatser och rekommendationer. Den stringens som CFI Group tillämpar vid utvinnandet av information från kunddata innebär att deras analyser gällande t.ex. orsak och dess verkan samt identifiering av ”drivers” för kundnöjdhet, lojalitet och tillväxt är världsledande, och ger dem betydande fördelar gentemot de flesta andra aktörer i branschen”