FRÅN AVVAKTA TILL AKTIVERA

5 avgörande steg när du ska planera för framtiden!

Helt plötsligt befann vi oss alla i en helt ny situation, på en marknad som inte alls fungerade på det sätt vi är vana vid. Många företag bromsade in verksamheten för att utvärdera och omgruppera. Ett naturligt steg när allt ställs på ända. Men när du kartlagt ditt nya nuläge och återigen känner att du fått kontroll på kostnaderna måste du planera för morgondagen.

Vi på CFI Group har summerat 5 steg som vi under åren upplevt som avgörande för hur väl ett företag lyckats återta sin position efter att de genomgått en större omställning.

Steg 1 – Se över din kundbas
Identifiera lönsamma och olönsamma kundrelationer, och koppla dessa till kundnöjdhet. Olönsamma kundrelationer med låg kundnöjdhet påverkar effektivitet och resurser negativt. Här behöver du göra ett val, är alla kunder värda att ha?

Steg 2 – Säkerställ långsiktig kundlojalitet
Låt dina kunder hjälpa dig att utveckla din affär för att skapa långsiktig framgång. Här är nyckeln till framgång att hitta drivkrafterna bakom lojaliteten. Arbeta strukturerat och systematiskt i hela organisationen.

Steg 3 – Glöm inte företagets anseende och image
Det är inte bara kunderna som påverkar din verksamhet. I tider av omställning är det viktigare än någonsin att även ha insikter om, och lägga upp en strategi för, hur du bygger anseendet i andra målgrupper såsom leverantörer, medarbetare och media. Hur skall du på bästa sätt bemöta och kommunicera med dina nyckelintressenter – vad driver deras syn på ditt bolag? Ett starkt anseende eller image, ökar dina chanser att lyckas!

Steg 4 – Ta lärdom av omställningen
Vilka av nöden framkallade förändringar kan ni dra nytta av? Kan ni i någon form fortsätta att jobba på distans och spara på resande och kontorsyta? Har ni kompetenser in-house som egentligen inte har med er kärnaffär att göra? Kan denna expertis köpas in vid behov istället för att bära dessa stora kostnader kontinuerligt internt?

Steg 5 – Borga för kvalitet i kundmötet
Många glömmer att det kundorienterade tänket måste finnas internt i bolaget för att det genuint ska visa sig externt. Se därför över, inte bara de feedback-system ni har, utan även vilka processer som stöttar att omvandla dessa kundinsikter till lönsam handling. Det finns inga genvägar till kvalitet varken när det gäller analys/beslutsunderlag (enkla temperaturmätningar ger inte svaret) eller medarbetarengagemang – men det är här som slaget avgörs. I en lågkonjunktur är dina nöjda kunder de sista som överger dig och de första som kommer tillbaka när ekonomin vänder! Har du koll på vad som faktiskt driver dina kunders nöjdhet?

PRAKTIKANT-THERESE STÄLLER FRÅGORNA

Jag heter Therese och just nu läser jag min master inom Business and Management på Handelshögskolan i Stockholm. Som en del av utbildningen har vi en 5 veckor lång praktik där jag fått möjligheten att vara hos CFI Group. Jag valde att ansöka till CFI då jag var intresserad av att lära mig mer om vad arbetet som konsult innehåller och även förstå mer om datadriven analys. Med en bakgrund inom försäljning var jag nyfiken på att höra hur CFI ser på kundlojalitet och dess relation till sista raden. För att lära mig mer om företaget intervjuade jag CFI Groups VD Peter Eriksson. Nedan kan ni läsa vad jag fick för svar.

På vilket sätt skiljer sig CFI Group från rena analysföretag?

Det som gör oss på CFI Group unika är att vi kan stötta i både avancerad analys samtidigt som våra konsulter har lång erfarenhet av kunddriven affärsutveckling – det vill säga att vi också hjälper företag att omvandla de insikter som kommer från analysen till faktiska åtgärder ute hos våra kunder. Detta omfattar allt från arbetsprocesser till resursoptimering kopplat till lönsamhet.

Historiskt så har företag nyttjat analyshus, eller en intern analysavdelning, och sen eventuella managementkonsulter som tar vid och hjälper att driva förändringen, men här har alltså vi på CFI spetskompetens inom båda områden. En kombination som gör det möjligt att få ut så mycket som möjligt av både kunddata och organisation.

Min första tanke var att man tar in CFI Group för att lösa enskilda affärsproblem, men ni har arbetat med de flesta av era kunder under väldigt många år. Vad tror du att det beror på att era kunder stannar så länge?

Att arbeta kunddrivet är tyvärr ingen quick fix, och man blir ju som företag heller aldrig ”klar” med denna uppgift, så det är såklart en del. Men våra kunder märker självklart att vårt bidrag leder till en mer kundorienterad organisation med förbättrad lönsamhet. Har man etablerat ett lyckat arbetssätt och samarbete tenderar det att fortgå, vilket vi på CFI Group är stolta och glada över.

Ni jobbar ju med företag från vitt skilda branscher, men finns det några branscher där CFI Groups tjänster är särskilt etablerade?

Jag skulle här lyfta retail, där förutsättningarna finns för att vi ganska snabbt kan påvisa kopplingar mellan de insatser man gör för att utveckla kundrelationen och vad dessa kommer ge för intäkter. Ett annat exempel är fastighetsbranschen där vår expertis på ett påtagligt sätt hjälper fastighetsägare i kampen om att vara den bästa hyresvärden. Men vi jobbar även en hel del inom energi samt bank och finans.

Det som är gemensamt för de flesta av våra kunder är att de är verksamma på en starkt konkurrensutsatt marknad, där man behöver jobba smartare än sina konkurrenter för att ta marknadsandelar. Våra kunder har förstått att det är genom att utveckla den egna kundbasen som man kan lyckas med detta.

Som avslutning, och på ett helt annat tema, så tänkte jag höra om du kunde tipsa om en podcast som du gillar?

Ja haha, jag lyssnar mest på de som handlar om golf, nu senast om de nya reglerna men jag föredrar nog hellre att läsa böcker ändå. Den senaste boken jag läste heter The Challenger Sale.

Ja, boktips är också välkommet – Vad handlar den om?

Den handlar om förmågan att kunna utbilda och utmana sina kunder på ett positivt sätt i syfte att bidra till kundens verksamhet. Jag gillar boken då det är väldigt likt hur vi arbetar på CFI Group och boken inspirerar mig samtidigt till ett nytänk – hur vi kan bli ännu bättre som bolag. Vi ska kunna hjälpa våra kunder mer med att kunna dra nytta av den breda kompetens vi har som konsulter, i syfte att hjälpa kunden att tänka i nya lösningar. Vi är idag väldigt bra på att utmana och därigenom utveckla våra existerande kunder men vi kan alltid bli bättre på att hjälpa fler företag, utanför CFI-familjen.