Vi på CFI Group har en mission att göra skillnad, inte bara i våra kunders verksamheter utan även ur ett samhällsperspektiv.

Rädda Barnens mål är att åstadkomma varaktiga förbättringar för barn i utsatta situationer. De ser framför allt till de barn som har det allra svårast, och arbetar för att de ska få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Det kan röra sig om mat för dagen, stöd i krissituationer, utbildning och trygghet.