Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med talangfulla personer, oavsett om de är i början av sin karriär eller har arbetat flera år som konsult eller i en linjebefattning. Den gemensamma nämnaren för alla inom CFI-familjen är det genuina intresset och engagemanget att hjälpa våra klienter bli framgångsrika genom att utveckla verksamheten utifrån ett kundperspektiv. Vi kallar detta för Customer Asset Management.

Vilka är vi?
På Stockholmskontoret arbetar idag cirka 20 personer med erfarenhet från management consulting, marknadsanalys och linjebefattningar inom näringslivet. Våra konsulters olika akademiska bakgrunder inom ekonomi, teknik, IT och statistik ger oss olika infallsvinklar i de utmaningar vi ställs inför. Vi har en nära akademiska koppling och ligger i framkant vad gäller avancerad statistisk analys och under våra 30 år har vi byggt upp en gedigen erfarenhet av strategi & verksamhetsrådgivning. Det är denna erfarenhet som säkerställer att vi alltid kan hjälpa våra klienter skapa tillväxt och ökad lönsamhet genom att öka värdet på sin kundbas.

Vad erbjuder vi dig?
CFI Group erbjuder en möjlighet att få vara med och utveckla välkända organisationer till att bli än mer kundorienterade genom att hjälpa dem allokera sina resurser på ett klokare sätt. Med en unik kombination av analys och verksamhetsrådgivning får du använda dina kunskaper och erfarenheter till att skapa resultat, både för våra klienter och för våra klienters kunder. Du får möjlighet för såväl strategiska analyser som operativa verksamhets- och kundutvecklingsfrågor tillsammans med svenska och internationella företag inom bland annat energi, detaljhandel, telekom och bank. Våra uppdragsgivare återfinns ofta på ledningsnivå. Du får ansvar tidigt och kommer att utvecklas inom problemdefiniering, analysförmåga, projektledning och konsultativ affärsutveckling. Sist men inte minst får du arbeta i ett team av ambitiösa och positiva kollegor som har roligt tillsammans.

Vem söker vi?
För att möta våra klienters behov letar vi efter personer som har förmågan att lyckas i en krävande miljö där avancerad analys och strategisk kundutveckling utgör vår vardag. De som lyckas bäst i vår rekryteringsprocess har följande egenskaper gemensamt:

–  Arbetar passionerat för att leverera värde till kunder
–  Har välutvecklad analytisk förmåga
–  Är duktiga på att kommunicera, såväl skriftligt som muntligt
–  Är lagspelare med förmågan att motivera och inspirera andra
–  Har förmågan att lösa komplexa problem under tidspress
–  Har hög kapacitet och tycker om att arbeta med flera parallella projekt
–  Har starka akademiska meriter

Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och utveckla ett av konsultbranschens mest kundnära företag uppmanar jag dig att söka dig till oss genom att skicka CV och ett personligt brev till mig, Peter Eriksson (förnamn.efternamn@cfigroup.se).

Med vänlig hälsning,
Peter Eriksson
VD CFI Group Nordic