Fastighetsbarometern – ta del av 20 års erfarenhet

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarnas årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Studien fokuserar på hyresgäster i kommersiella kontorslokaler samt butikshyresgäster i köpcentrum och ger svar på hur hyresgästerna upplever lokalerna och servicen från fastighetsägaren, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. Mer än 20 års mätningar har gett oss god kunskap om både branschutvecklingen och marknadstrender som kommer dig som deltagare till nytta.

Drivkrafter bakom nöjdhet – öka värdet på din kundbas

Fastighetsbarometerns NKI-studie berättar inte bara för fastighetsägare hur nöjda hyresgästerna är utan visar även hur resurser bör allokeras för att öka hyresgästernas nöjdhet, samt inom vilka områden besparingar eventuellt bör göras. Med hjälp av CFI Groups patenterade och världsledande analysmetod beräknar Fastighetsbarometern de bakom-liggande faktorerna till en ökad kundnöjdhet och hur dessa påverkar hyresgästernas lojalitet. Fastighetsbarometern möjliggör ett strukturerat sätt att arbeta för att stärka kundrelationerna och i förlängningen öka marginaler och tillväxt.

Benchmark – jämför dig med branschen

Fastighetsbarometern ger även ett benchmark mot branschen och ger svar på hur fastighetsbolaget ligger till inom olika områden jämfört med konkurrenterna. Deltagande bolag är anonyma och offentliggör inte sina resultat. Istället ges benchmark på barometerns samlade medelvärde (index), det högsta och lägsta betyget samt övre och nedre kvartil.

Gör som dina kollegor i branschen – delta i Fastighetsbarometern.

För mer information och intresseanmälan kontakta Fredrik Luttropp, projektledare för Fastighetsbarometern.
Tel: 08-562 80 000 email: fredrik.luttropp@cfigroup.se