Vilken inverkan har kundens upplevelse på ditt företag? Utan att veta svaret på den frågan är det svårt att veta vad man ska göra för förbättringar. Genom att länka samman kundens perceptioner med finansiella fakta kan vi på CFI Group analysera hur just du ska investera för ökad lönsamhet.

CFI Group använder vetenskapen bakom den amerikanska Nöjd Kund Index (ACSI) för att analysera de finansiella kopplingarna till kundens upplevelser. Dessa modeller kan användas för att förutsäga ROI-effekten av förändringar i kundupplevelser. Med hjälp av finansiell koppling kan du identifiera hur investeringar i olika delar av din verksamhet kommer påverka det ekonomiska utfallet. Optimera din resursallokering med hjälp av CFI Groups erfarna analytiker.