Hur kunderna upplever kontakten med ett företag är avgörande för hur de sedan kommer att agera – kommer de handla igen, är de villiga att rekommendera företaget? Beteenden som alla bidrar till att öka värdet på din kundbas.

Kundupplevelsen har blivit en kritisk faktor på dagens hårt konkurrensutsatta marknad, så viktig att den spås gå om pris och produkt som ett varumärkes viktigaste konkurrensfaktor redan år 2020. Det finns alltså mycket att vinna på att som organisation arbeta med ’Customer Experience’.

CFI Group hjälper ditt företag att förstå, hantera och systematiskt arbeta med kundernas köpresa. Med kunden i fokus optimerar vi tillsammans de interna processerna för att säkra att du använder dina resurser på det som inte bara leder till ett positivt kundmöte utan även driver lönsamhet och tillväxt.