TRENDER I PANDEMINS SPÅR – FRAMTIDENS ARBETSPLATS

För 15 år sedan bestod nästan alla kontor av skrivbordsplatser och sedan ett par mötesrum som de anställda hade att tillgå. Men kontoren har under lång tid varit under förändring och idag anpassas arbetsplatsen betydligt mer för att kunna tillgodose behoven bättre. Pandemin har accelererat flera trender som pågick redan innan pandemin startade och en av dessa är hur stimulerande kontorets arbetsmiljö ska vara.

För många finns en längtan tillbaka till kontoret. Även om arbetet kanske fungerar bra att sköta från hemmet ger det inte samma stimulans, samhörighet och mening som när man träffar kollegorna vid kaffemaskinen eller frukostbuffén på kontoret. Individen investerar dock tid i att ta sig till kontoret och det måste vägas upp av en miljö som ger utbyte och energi. Studier visar till och med att kontorets design har en stor inverkan på hur länge man stannar hos sin arbetsgivare.

Arbetsmiljön behöver alltså vara så stimulerande och lockande som möjligt. Men ingen enskild miljö passar alla, och olika arbetsuppgifter kan kräva olika miljöer. Tidvis behöver de anställda kunna sitta ostört för telefonsamtal, mindre möten eller för att kunna koncentrera sig. För andra uppgifter passar det öppna landskapet bättre. Kontorslandskapet behöver därför vara varierande och anpassat för att kunna tillgodose behovet för olika typer av arbetsuppgifter och aktiviteter.

I förlängningen blir det viktigt för fastighetsbolagen att samarbeta med hyresgästerna och lyckas anpassa lokalerna så att arbetsgivarna kan skapa den stimulerande arbetsmiljön som de anställda efterfrågar. Dels blir hyresgästerna nöjdare med sina lokaler, men det finns också ett intresse från fastighetsbolagens sida att så många som möjligt prioriterar att ta sig in till kontoret. Utnyttjas kontoret av de anställda kommer företaget troligtvis stanna kvar längre i sina lokaler.

Hur ska fastighetsbolaget och arbetsgivaren samarbeta för att skapa en så optimal miljö som möjligt för de anställda? Hur högt värderar du den extra stimulans du får på arbetsplatsen jämfört med i ditt eget hem? Om du väljer att arbeta hemifrån, hur gör du för att skapa en stimulerande arbetsmiljö?

TRENDER I PANDEMINS SPÅR – AFFÄRSRESOR DEL 2

Förra veckan talade vi om hur affärsresandet kommer att påverkas nu när möjligheterna till digitala möten gör att vi på många sätt kan vara effektivare än tidigare. Och samtidigt finns det inget som ersätter ett fysiskt möte när det gäller att kunna läsa motparten och ge varandra energi.

I nuläget börjar de flesta företag ha en plan för återgång till sina arbetsplatser efter en lång tid av distansarbete. Men att man kommer återgå till hur det var innan pandemin är inte sannolikt, det finns för många fördelar som vi lärt oss under denna tid. Istället spår många att den ”hybrida arbetsplatsen” är det som kommer att bli det nya normala.

Och nu har vi ju kommit till läget när samhället (äntligen) öppnas upp igen och de flesta restriktionerna släpps. Då är den mest intressanta frågeställningen i nuläget kopplat till hur det kommer bli med den (troligen) kortaste av affärsresor – den till kontoret? Många har ju vant sig vid att gå direkt från frukostbordet till hemmakontoret och säkert inte heller mött särskilt många människor – om någon – under en arbetsdag (ej räknat digitala möten). Så det här med att ta sig till kontoret kanske därför känns lite gammeldags och ineffektivt, och tanken att vara omgiven av mycket folk är inte lika lockande som tidigare. Andra har återigen väntat efter denna dag som julafton – nu äntligen kan hela gänget mötas och känslan av ”liv i luckan” är det man längtat efter, att få höra och delta i skrattet och energin från kollegorna. Det är det som skapar arbetsglädje!

Hur går dina tankar kring detta? Hur kommer du att göra framöver när det gäller att ta dig till jobbet, och kommer ni att jobba i en form av hybrid?