JU HÖGRE KUNDFOKUS DESTO HÖGRE VINST

I årets VD Barometer som genomförs i samarbete mellan CFI Group, Straleda, Alumni och Dagens Industri, där varje år drygt 500 svenska VD:ar intervjuats, har det starka sambandet mellan kundfokus och vinstmarginal påvisats. Analysen förtydligar att det är det enskilt viktigaste strategiska området att jobba med i syfte att vara framgångsrikt som bolag!

VDs utvärdering av hur kundfokuserad organisationen är har kopplats samman med företagets faktiska vinstmarginal. Sambandet är starkt och statistiskt signifikant – ju högre kundfokus, desto högre är sannolikheten att företaget går med vinst. VD:arna har utvärderat flera områden i verksamheten och just kundfokus har absolut starkast samband med vinstmarginal.

Vi på CFI Group har under våra 30 år som ledande experter inom strategisk kunddriven affärsutveckling hjälpt bolag inom en rad olika branscher identifiera och nyttja just det finansiella sambandet mellan kundupplevelse (CX) och företags tillväxt & vinstmarginal. Men extra spännande att detta samband för första gången nu påvisats från VDs perspektiv i VD-barometern.

Detta stöder också vad vi på CFI Group sett på senare år – att kundfrågor och ett kunddrivet arbetssätt på allvar tagit sig in som en nyckelfråga i ledningsgrupperna och även styrelser.

Så hur kundfokuserade är ni, eller ska vi fråga, hur bra vinstmarginal har ni?

Läs mer om resultatet från årets VD Barometer; Resultat 2021