PRAKTIKANT-MATILDA HAR ORDET

Nu är det tio veckor sedan jag började min praktik på CFI Group, och jag tar med mig värdefulla erfarenheter och insikter om de arbetsprocesser och den företagskultur som bygger CFIs värdeerbjudande. Jag tog chansen att intervjua några av de seniora konsulterna på CFI för att få deras syn på det område jag nu fått en inblick i under mina veckor här; kunddriven affärsutveckling. Jag ville veta mer om hur de ser på möjligheterna för ett företag att lyckas arbeta kunddrivet.

Det som blir tydligt i samtalen är kopplingen mellan ett kunddrivet arbetssätt och hur framgångsrikt ett bolag är. Att på rätt sätt arbeta kunddrivet resulterar utan tvekan i ökade vinstmarginaler och snittköp. Om företag upplever att dessa nyckeltal försämras kan det finnas behov av spetsigare analys av kunddata och mer kunddrivna arbetsprocesser inom bolaget. Vinnarna är de företag som ser kunden som en finansiell tillgång och där kundens perspektiv genomsyrar samtliga processer i företaget.

En annan aspekt som vi diskuterade var kopplat till digitaliseringen, å ena sidan är det mer lättillgängligt att med egna medel kunna analysera sin kundbas, å andra sidan behövs det kunskap om hur insikterna ska användas och hur de bör införlivas i de olika processerna. Dessa utmaningar står företag nu inför och det är framförallt dessa delar som har utvecklingspotential för att få en mer framgångsrik och kunddriven organisation.

Avslutningsvis lyfts vikten av att hela organisationen är involverad i kundtänket. Inte bara en marknads- eller Customer Experience avdelning. Det börjar med ledningen och de strategiska mål som företaget sätter upp, och innefattar alla funktioner i bolaget – även de som saknar direktkontakt med kunden.

Det har varit spännande att under dessa veckor ta del av CFI Groups engagemang och hur de genom kunddriven affärsutveckling hjälper bolag skapa tillväxt. Det är insikter jag tar med mig i mitt kommande arbetsliv!

PRAKTIKANT-THERESE STÄLLER FRÅGORNA

Jag heter Therese och just nu läser jag min master inom Business and Management på Handelshögskolan i Stockholm. Som en del av utbildningen har vi en 5 veckor lång praktik där jag fått möjligheten att vara hos CFI Group. Jag valde att ansöka till CFI då jag var intresserad av att lära mig mer om vad arbetet som konsult innehåller och även förstå mer om datadriven analys. Med en bakgrund inom försäljning var jag nyfiken på att höra hur CFI ser på kundlojalitet och dess relation till sista raden. För att lära mig mer om företaget intervjuade jag CFI Groups VD Peter Eriksson. Nedan kan ni läsa vad jag fick för svar.

På vilket sätt skiljer sig CFI Group från rena analysföretag?

Det som gör oss på CFI Group unika är att vi kan stötta i både avancerad analys samtidigt som våra konsulter har lång erfarenhet av kunddriven affärsutveckling – det vill säga att vi också hjälper företag att omvandla de insikter som kommer från analysen till faktiska åtgärder ute hos våra kunder. Detta omfattar allt från arbetsprocesser till resursoptimering kopplat till lönsamhet.

Historiskt så har företag nyttjat analyshus, eller en intern analysavdelning, och sen eventuella managementkonsulter som tar vid och hjälper att driva förändringen, men här har alltså vi på CFI spetskompetens inom båda områden. En kombination som gör det möjligt att få ut så mycket som möjligt av både kunddata och organisation.

Min första tanke var att man tar in CFI Group för att lösa enskilda affärsproblem, men ni har arbetat med de flesta av era kunder under väldigt många år. Vad tror du att det beror på att era kunder stannar så länge?

Att arbeta kunddrivet är tyvärr ingen quick fix, och man blir ju som företag heller aldrig ”klar” med denna uppgift, så det är såklart en del. Men våra kunder märker självklart att vårt bidrag leder till en mer kundorienterad organisation med förbättrad lönsamhet. Har man etablerat ett lyckat arbetssätt och samarbete tenderar det att fortgå, vilket vi på CFI Group är stolta och glada över.

Ni jobbar ju med företag från vitt skilda branscher, men finns det några branscher där CFI Groups tjänster är särskilt etablerade?

Jag skulle här lyfta retail, där förutsättningarna finns för att vi ganska snabbt kan påvisa kopplingar mellan de insatser man gör för att utveckla kundrelationen och vad dessa kommer ge för intäkter. Ett annat exempel är fastighetsbranschen där vår expertis på ett påtagligt sätt hjälper fastighetsägare i kampen om att vara den bästa hyresvärden. Men vi jobbar även en hel del inom energi samt bank och finans.

Det som är gemensamt för de flesta av våra kunder är att de är verksamma på en starkt konkurrensutsatt marknad, där man behöver jobba smartare än sina konkurrenter för att ta marknadsandelar. Våra kunder har förstått att det är genom att utveckla den egna kundbasen som man kan lyckas med detta.

Som avslutning, och på ett helt annat tema, så tänkte jag höra om du kunde tipsa om en podcast som du gillar?

Ja haha, jag lyssnar mest på de som handlar om golf, nu senast om de nya reglerna men jag föredrar nog hellre att läsa böcker ändå. Den senaste boken jag läste heter The Challenger Sale.

Ja, boktips är också välkommet – Vad handlar den om?

Den handlar om förmågan att kunna utbilda och utmana sina kunder på ett positivt sätt i syfte att bidra till kundens verksamhet. Jag gillar boken då det är väldigt likt hur vi arbetar på CFI Group och boken inspirerar mig samtidigt till ett nytänk – hur vi kan bli ännu bättre som bolag. Vi ska kunna hjälpa våra kunder mer med att kunna dra nytta av den breda kompetens vi har som konsulter, i syfte att hjälpa kunden att tänka i nya lösningar. Vi är idag väldigt bra på att utmana och därigenom utveckla våra existerande kunder men vi kan alltid bli bättre på att hjälpa fler företag, utanför CFI-familjen.