TRENDER I PANDEMINS SPÅR – FRAMTIDENS ARBETSPLATS DEL2

Förra veckan diskuterade vi en av de stora trenderna för framtidens arbetsplats – en stimulerande arbetsmiljö. Arbetsplatsen behöver erbjuda flera olika miljöer som är anpassade efter olika arbetsuppgifter och aktiviteter. En annan trend som också har accelererats av pandemin är flexibiliteten som arbetsplatsen behöver erbjuda.

Flera studier indikerar att en majoritet av alla anställda vill fortsätta arbeta hemifrån delar av sin vecka även efter pandemin, så kallad ”hybrid working”. Mycket talar för en öppenhet från arbetsgivarnas håll för distansarbete, många företag ser det till exempel som ett sätt att kunna attrahera och behålla talanger. Företag som Spotify, Facebook och Twitter har tagit steget att låta sina anställda jobba vart de vill, och i vissa fall även få ett bidrag till att jobba från ett co-working space. Co-working var växande redan långt innan pandemin, och är en trend som troligtvis kommer hålla i sig med ökande efterfrågan på flexibelt arbete.

Flexibiliteten ställer krav på teknik på arbetsplatsen eftersom vi behöver samarbeta både fysiskt och digitalt, ofta samtidigt. Allt eftersom efterfrågan på flexibilitet ökar följer utvecklingen av digitala verktyg med. Under den senaste tiden har vi sett digitala verktyg från bland annat Zoom, Microsoft och Google som blir allt smartare. Även utformningen av kontorslokalerna påverkas av nya krav på flexibilitet. Kanske behövs det fler små mötesrum avsedda för digitala möten? Om inte hela företaget är på kontoret samtidigt kanske ytan för skrivbordsplatser kan minskas, samtidigt andra ytor får mer plats.

Hur kommer du att arbeta efter pandemin? Har ditt företag förändrat utformningen av kontoret (eller planerar att göra det) för att möjliggöra en mer flexibel arbetsplats?

TRENDER I PANDEMINS SPÅR – FRAMTIDENS ARBETSPLATS

För 15 år sedan bestod nästan alla kontor av skrivbordsplatser och sedan ett par mötesrum som de anställda hade att tillgå. Men kontoren har under lång tid varit under förändring och idag anpassas arbetsplatsen betydligt mer för att kunna tillgodose behoven bättre. Pandemin har accelererat flera trender som pågick redan innan pandemin startade och en av dessa är hur stimulerande kontorets arbetsmiljö ska vara.

För många finns en längtan tillbaka till kontoret. Även om arbetet kanske fungerar bra att sköta från hemmet ger det inte samma stimulans, samhörighet och mening som när man träffar kollegorna vid kaffemaskinen eller frukostbuffén på kontoret. Individen investerar dock tid i att ta sig till kontoret och det måste vägas upp av en miljö som ger utbyte och energi. Studier visar till och med att kontorets design har en stor inverkan på hur länge man stannar hos sin arbetsgivare.

Arbetsmiljön behöver alltså vara så stimulerande och lockande som möjligt. Men ingen enskild miljö passar alla, och olika arbetsuppgifter kan kräva olika miljöer. Tidvis behöver de anställda kunna sitta ostört för telefonsamtal, mindre möten eller för att kunna koncentrera sig. För andra uppgifter passar det öppna landskapet bättre. Kontorslandskapet behöver därför vara varierande och anpassat för att kunna tillgodose behovet för olika typer av arbetsuppgifter och aktiviteter.

I förlängningen blir det viktigt för fastighetsbolagen att samarbeta med hyresgästerna och lyckas anpassa lokalerna så att arbetsgivarna kan skapa den stimulerande arbetsmiljön som de anställda efterfrågar. Dels blir hyresgästerna nöjdare med sina lokaler, men det finns också ett intresse från fastighetsbolagens sida att så många som möjligt prioriterar att ta sig in till kontoret. Utnyttjas kontoret av de anställda kommer företaget troligtvis stanna kvar längre i sina lokaler.

Hur ska fastighetsbolaget och arbetsgivaren samarbeta för att skapa en så optimal miljö som möjligt för de anställda? Hur högt värderar du den extra stimulans du får på arbetsplatsen jämfört med i ditt eget hem? Om du väljer att arbeta hemifrån, hur gör du för att skapa en stimulerande arbetsmiljö?