TRENDER I PANDEMINS SPÅR – HEMMET I FOKUS DEL 2

I förra veckans inlägg konstaterade vi att hus- och lägenhetspriser skjutit i höjden i samband med att fler nu prioriterar sitt boende när en större del av tiden spenderats hemmavid. Men det är inte bara bostadsmarknaden som fått ett uppsving i och med att hemmet fått en så central roll under pandemin, det har också renoverats och på andra sätt satsats på hemmet som aldrig förr.

En publikation från SCB över försäljningsstatistik av sällanköpsvaror, som innefattar allt förutom dagligvaruhandeln, visar att postorder- och internethandeln är den bransch som utvecklats starkast under pandemin. Kanske inte helt oväntat då många valde att handla via nätet istället för att göra inköpen i butik. Därefter var det just bygghandeln som visade på störst positiv utveckling med en ökning på 16% under 2020. En trend som fortsatt under 2021. Även andra hemrelaterade branscher såsom blomsterhandel och heminredning visade på tillväxt, vilket förstärker bilden av att hus och hem-relaterade projekt har prioriterats av många. Samtidigt visar siffrorna att de största förlorarna varit sko- och klädhandeln där försäljningen föll med 26% respektive 19% jämfört med före pandemin.

Frågan är om vi fortsatt kommer prioritera hemmet eller om vi nu mer än någonsin längtar efter att komma ut ur huset? Hur har ditt företag påverkats av pandemin och hur ser ni på möjligheterna framåt – vilka branscher kommer bli vinnare 2022?

TRENDER I PANDEMINS SPÅR – HEMMET I FOKUS

Hemmet har fått en ny och än mer central roll under pandemin. Restriktionerna har för många inneburit att både jobb och fritid har behövt rymmas under samma tak. Inte konstigt att många nu sett sin boendesituation med nya ögon. 

I en analys från Riksbanken konstaterades att det senaste årets ökning av bostadspriserna kan kopplas till att restriktionerna gett hushållen köputrymme när annan konsumtion ”ställts in” och att den utökade tiden i hemmet drivit på efterfrågan på större och bättre bostäder. Pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden har dessutom i mindre utsträckning berört de med fast anställning, den grupp som även normalt sett har lättare att få bolån. 

Pandemins hemmasittande har inte bara påverkat tankarna kring hur man bor utan även var någonstans. Man har inte kunnat se att bostadspriserna ökat mer utanför jämfört med inom storstadsområdena, men en undersökning från Novus som genomfördes på uppdrag av Landshypotek bank i våras, visar att hälften av de som bor i eller runt storstäder, kan tänka sig att flytta längre bort från staden. Bland personer under 30 år var andelen än högre. 

Det är nog många som ser en möjlighet till att skapa mer balans i livspusslet, men hur kommer detta påverkas nu när samhället öppnar upp och andra aktiviteter och utgifter återigen lockar? Har du koll på hur dina medarbetare och kunder resonerar så du kan ta rätt beslut om hur er verksamhet kan möta det nya normala?