”VD Barometern är en årlig undersökning av svenska VD:ars fokus och syn på viktiga frågor om företagandet. Syftet är att VD Barometern ska hjälpa oss bygga kunskap om hur VD:ar i Sverige ser på sig själva, sin affär, sin styrelse och organisation i stort. I år har vi mer än 600 VD:ars feedback, vilket ger oss ett mycket bra underlag att analysera och dra slutsatser. I årets resultat ligger hantering av effekterna, från andra året av Corona-pandemin, fortsatt högt i fokus hos VD:arna. Vi ser framför allt en helt ny typ av frustration bland flertalet VD:ar. VD behövt fokusera på att lösa kortsiktiga och företagsinterna frågor, istället för att fokusera på strategiska frågeställningar. Generellt ser vi att de stora bolagen klarat pandemin bättre än de mindre.”

Nu släpper vi 2022 års resultat för VD Barometern, det är en omfattande undersökning som CFI Group har genomfört med partners under nio års tid. Från och med i år sker det i samarbete med Styrelseakademien och Dagens Industri.

Här följer ett axplock ur undersökningen, det finns fler intressanta insikter och  mera information på hemsidan vdbarometern.se samt att vi gärna delar ytterligare information vid förfrågningar.

VD index faller drastiskt

VD index har varit relativt stabilt de senaste åren för att nu i ett svep falla 11 enheter.
Det ser främst ut som att Sveriges VD:ar satts på prov under pandemin.
Diagram – VD index

Hållbarhet i ökat fokus

En trend som vi såg delar av redan förra året är att bolagen tar sitt samhällsansvar och bidrar till hållbarhet, det ställer även styrelserna krav på.

Större företag justerar sina affärsplaner på grund av krigsutbrottet i Ukraina

Resultaten visar att ett flertal av de stora bolagen genomför en direkt förändring i form av ändring av leverantörer samt inställda exporter och importer.

Kompetensbristen fortsätter att vara ett ett hot mot företagandet

Bristen på kompetens har varit VD:arnas största oro och hinder för framgång och går i år upp på en första placering

Underlaget till VD Barometern® består av VD:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via en webbenkät under november till december 2021. Över 600 VD:ar svarade på enkäten.