Hemmet har fått en ny och än mer central roll under pandemin. Restriktionerna har för många inneburit att både jobb och fritid har behövt rymmas under samma tak. Inte konstigt att många nu sett sin boendesituation med nya ögon. 

I en analys från Riksbanken konstaterades att det senaste årets ökning av bostadspriserna kan kopplas till att restriktionerna gett hushållen köputrymme när annan konsumtion ”ställts in” och att den utökade tiden i hemmet drivit på efterfrågan på större och bättre bostäder. Pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden har dessutom i mindre utsträckning berört de med fast anställning, den grupp som även normalt sett har lättare att få bolån. 

Pandemins hemmasittande har inte bara påverkat tankarna kring hur man bor utan även var någonstans. Man har inte kunnat se att bostadspriserna ökat mer utanför jämfört med inom storstadsområdena, men en undersökning från Novus som genomfördes på uppdrag av Landshypotek bank i våras, visar att hälften av de som bor i eller runt storstäder, kan tänka sig att flytta längre bort från staden. Bland personer under 30 år var andelen än högre. 

Det är nog många som ser en möjlighet till att skapa mer balans i livspusslet, men hur kommer detta påverkas nu när samhället öppnar upp och andra aktiviteter och utgifter återigen lockar? Har du koll på hur dina medarbetare och kunder resonerar så du kan ta rätt beslut om hur er verksamhet kan möta det nya normala?