Förra veckan diskuterade vi en av de stora trenderna för framtidens arbetsplats – en stimulerande arbetsmiljö. Arbetsplatsen behöver erbjuda flera olika miljöer som är anpassade efter olika arbetsuppgifter och aktiviteter. En annan trend som också har accelererats av pandemin är flexibiliteten som arbetsplatsen behöver erbjuda.

Flera studier indikerar att en majoritet av alla anställda vill fortsätta arbeta hemifrån delar av sin vecka även efter pandemin, så kallad ”hybrid working”. Mycket talar för en öppenhet från arbetsgivarnas håll för distansarbete, många företag ser det till exempel som ett sätt att kunna attrahera och behålla talanger. Företag som Spotify, Facebook och Twitter har tagit steget att låta sina anställda jobba vart de vill, och i vissa fall även få ett bidrag till att jobba från ett co-working space. Co-working var växande redan långt innan pandemin, och är en trend som troligtvis kommer hålla i sig med ökande efterfrågan på flexibelt arbete.

Flexibiliteten ställer krav på teknik på arbetsplatsen eftersom vi behöver samarbeta både fysiskt och digitalt, ofta samtidigt. Allt eftersom efterfrågan på flexibilitet ökar följer utvecklingen av digitala verktyg med. Under den senaste tiden har vi sett digitala verktyg från bland annat Zoom, Microsoft och Google som blir allt smartare. Även utformningen av kontorslokalerna påverkas av nya krav på flexibilitet. Kanske behövs det fler små mötesrum avsedda för digitala möten? Om inte hela företaget är på kontoret samtidigt kanske ytan för skrivbordsplatser kan minskas, samtidigt andra ytor får mer plats.

Hur kommer du att arbeta efter pandemin? Har ditt företag förändrat utformningen av kontoret (eller planerar att göra det) för att möjliggöra en mer flexibel arbetsplats?