De traditionella flygbolagen, hotell- och reseföretagen har på många sätt haft det tufft de senaste åren. Hård konkurrens om kunder, stigande kostnader och en ökad fokus på miljömedvetenhet har pressat affärsresandet. Nu har dessutom pandemin till stora delar helt satt stopp för resandet. Företagen har anpassat sig snabbt genom att man möter andra digitalt istället för att resa fysiskt. Många av oss saknar såklart den fysiska närvaron, men att kunna spara både tid och respengar är fördelar som är ytterst lockande för många.

Beroende på vem man frågar finns det olika prognoser kring vad som kommer att hända med affärsresandet framöver. Och här är det viktigt att skilja affärsresandet från nöjesresandet – det senare påstås vara något som många av oss längtar efter lika mycket som att besöka restauranger eller gå på teater. Men när det gäller affärsresandet är det inte lika enkelt. För ett år sedan genomförde intresseföreningen SBTA en undersökning som visade på att hela 2/3 av affärsmötena förmodades bli digitala. Bill Gates har förutspått att hälften av de fysiska affärsmötena kommer att försvinna. Andra tror att det bara är en tidsfråga innan vi tröttnar på skärmen och att även affärsresandet kommer att ta fart igen, dock i en värld där miljövänliga alternativ står i fokus.

På CFI Group ser vi att antalet möten generellt har ökat genom de möjligheter som kommer med digitala verktyg, något som på många sätt förbättrat affärsrelationen mellan affärspartners. Detta gäller framförallt redan etablerade affärsrelationer. När det däremot gäller att bygga helt nya relationer kräver digitala möten en ny typ av transparent dialog och också en ökad frekvens. Det är inte lika enkelt att förmedla energi och läsa kroppsspråk över en skärm jämfört med när vi ses fysiskt, även om det är fullt möjligt. Det utökade antalet möten kan också bli ett problem, även om detta verkar gälla interna möten mer än externa.

Kan det vara så att vi kommer att ha nya mötesrutiner baserat på mötets karaktär? Att vi helt enkelt behöver investera mer tid när det gäller att skapa nya kontakter, och därför träffas fysiskt, medans mer etablerad affärsrelationer i stor utsträckning gynnas av effektivitet och därför sker digitalt?

Det intressanta i detta är hur din arbetsdag har påverkats och vad du tror kommer hända? Hur skulle du vilja att möten och affärsrelationer byggs framöver?