Det är inte alltid lätt med förändringar, i alla fall inte till en början, och under rådande pandemi har vi alla fått anpassa oss och lära oss nytt – inte minst som människor och samhälle, men tänkte här fokusera på det som påverkat oss som medarbetare och kunder.
Vi på CFI Group hjälper dagligen våra kunder hitta svar på vad som driver kundbeteenden och vad man som bolag behöver prioritera för att skapa lojalitet och tillväxt. Vi följer på nära håll en rad spännande branscher där förutsättningar och utmaningar skiljer sig åt. Tänkte lyfta 5 trender som påverkat de flesta av oss, och just därför är intressanta att spåna kring. Kommer dessa förändringar att bestå och hur bemöter man som företag dessa nya förutsättningar när allt sedan övergår till ett nytt normalläge efter pandemin?

1) Framtidens arbetsplats
De flesta bolag vi kommit i kontakt med förnyar sin företagspolicy om distansarbete, som i sin tur gör att behoven för företagslokalen ändras. Många företag ser sin möjlighet att hyra färre kvadratmeter och/eller bygga om befintlig lokal till att passa en mer flexibel arbetskultur. Detta gör att fastighetsbolagen måste tänka om kring hur de kan möta behovet för sina hyresgäster så att de kvarstår som kunder. Här går nu två världar till ett intressant möte, där flexibilitet just nu är högsta fokus. Vad tror du är avgörande för att hitta en win-win?

2) Affärsresor
De traditionella flygbolagen, hotell- och reseföretagen har på många sätt haft det tufft de senaste åren. Hård konkurrens om kunder, stigande kostnadsutveckling och en ökad fokus på miljömedvetenhet har pressat affärsresandet. Nu har dessutom pandemin till stora delar helt satt stopp för resandet. Företagen har anpassat sig otroligt snabbt genom att man möter andra digitalt istället för att resa fysiskt. Många av oss saknar såklart den fysiska närvaron, men att kunna spara både tid och respengar är fördelar som är ytterst lockande för många. Vad tror du kommer att ske? Kommer vi att resa mindre i tjänsten framöver och hur påverkar det nätverk, relationsbyggande och innovation?

3) Hemmet
Hus- och lägenhetspriser har skjutit i höjden i samband med att man nu prioriterar om sitt boende när man spenderat så stor del av sin tid hemma. Man har renoverat och på andra sett satsat på hemmet som aldrig förr. Hemester har blivit en grej och friluftslivet har fått sig en rejäl skjuts. Men allt detta har skett när utlandsresor, restaurangbesök och andra nöjen och fritidsaktiviteter inte varit möjligt. Kommer hemmet fortsatt att vara lika prioriterat eller längtar vi nu mer än någonsin efter att komma ut ur huset?

4) Konsumtionsmönster
Restriktioner och allmän försiktighet fick människor att abrupt ändra sina beteenden. Under pandemin har företag upplevt förändrade konsumtionsmönster och i flera fall fått en annan kundprofil. När vi nu går ur pandemin är osäkerheten stor kring vilka beteenden som består?

5) Digital strategi
Digitalisering generellt och online handeln specifikt har varit på frammarsch under en längre tid, men under pandemin har många företag satsat mer än någonsin på det digitala för att bibehålla kundrelationer och intäkter. Även för de som lyckats komma upp i omsättning har den största utmaningen visat sig vara lönsamhet, med en svårhanterad leverantörskedja och lagerkostnader som snabbt ökar. Är det bäst web shop som vinner, vill kunden köpa allt online och är den digitala kundrelationen lika relevant i alla branscher?

Som med alla stora strategiska utmaningar, finns det ingen ’quick fix’ men nyckeln är att följa hur dessa trender påverkar kundbeteenden och kundupplevelser, i all sin komplexitet, och därefter ha förmågan att prioritera rätt. Som tur är kan vi på CFI Group stötta med vår expertis inom precis detta. Hör av dig om du vill veta mer!

Följ vår blogg här på cfigroup.se eller CFI Group Nordic på LinkedIn, så missar du inte kommande inlägg där vi resonerar vidare kring dessa trender.